17 Ιαν 2008

Ένας ακόμη Δήμαρχος [ο Φασούλας...]


Ένας ακόμη Δήμαρχος [ο Φασούλας...] που πρέπει να αποδείξει ότι

αγαπά τον Πειραιά
 Ο ΔΗΜΟΤΗΣ 17 Ιανουαρίου 2008

Με αφορμή το τραμ ο γνωστός Πει­ραιώτης κοινωνιολόγος Ηλίας Αλ. Φιλιππίδης απέστειλε στον Δήμαρ­χο και σε όλους τους Δημοτικούς συμ­βούλους την παρακάτω επιστολή:
Τα συμφέροντα που αποφασίζουν για μας με τις υπο­γραφές υπουργών κα: δημάρχων έχουν εξαγγείλει για το 2008 την υπογραφή της συμβάσεως για την επέκτα­ση του τραμ στον Πειραιά. Ελπίζουμε να αποτραπεί αυ­τό το ΕΓΚΛΗΜΑ σε βάρος της πόλεως μας.
Η διέλευση ενός συγκοινωνιακού μέσου σταθερής τροχιάς μέσα από την καρδιά του Πειραιά:
·         θα δημιουργήσει κυκλοφοριακή συμφόρηση μέσα
στο εμπορικό κέντρο της πόλεως μας, με ένα οδικό δί­κτυο που δεν αντέχει την σύγχρονη κυκλοφορία και το
οποίο ούτως ή άλλως επιβαρύνεται από την πρόσθετη
κυκλοφορία του λιμανιού
·         θα διασπάσει τον κοινωνικό ιστό της πόλεως μας
στην πλέον νευραλγική περιοχή που είναι το κέντρο της
·         θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις όποιες πι­θανότητες έχει η εγκαταλελειμμένη πόλη μας να εξωραϊστεί και να αναπτυχθεί.
Τα συμφέροντα και μερικά άλλα, κάνουν την δουλειά τους. Τα ερωτήματα όμως που πρέπει να απαντήσουμε όλοι οι Πειραιώτες είναι:
-Δεν υπάρχει κουκούτσι μυαλό στους πολιτικούς και δημοτικούς μας εκπροσώπους; Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν ότι το τραμ μόνο προβλήματα θα φέρει στον Πειραιά και ουδέν όφελος και ότι η συγκοινωνιακή ανάπτυξη του Πειραιά μόνο με την επέκταση του μετρό και των γραμμών του τρόλεϊ μπορούν να λυθούν;
-Πού είναι οι τοπικοί παράγοντες του Πειραιά; Είναι μόνο για τις δεξιώσεις και τις πλακέτες; Πού είναι η τοπι­κή κοινωνία του Πειραιά; Εμείς οι Πειραιώτες με την αδιαφορία μας έχουμε δώσει το δικαίωμα στους ανθρώ­πους της εξουσίας και της υπερεξουσίας των συμφε­ρόντων να μας αντιμετωπίζουν ως ιθαγενείς. Η επέκτα­ση του τραμ στον Πειραιά δεν γίνεται από αγάπη για την πόλη μας αλλά για να καλυφθούν τα ελλείμματα της ΤΡΑΜ Α.Ε. που από χρονιά σε χρονιά αυξάνουν.
Όσο για τον Δήμαρχο μας μόνο απογοήτευση μας έχει προσφέρει μέχρι τώρα. Τον περιμέναμε ως Μεσσία για να παύσει η πόλη μας να ανήκει στον τρίτο κόσμο και να είναι λάφυρο στα χέρια των ληστών του μόχθου του Πειραϊκού λαού. Δεν έχει αλλάξει τίποτε, ενώ στο θέ­μα της καθαριότητας η διαφορά είναι προς το χειρότερο. Ο κ. Δήμαρχος έχει αφήσει την πόλη μας στην τύχη της, ακυβέρνητο καράβι.
Ο κ. Δήμαρχος ως αθλητής είχε αποδείξει ότι το «ψη­λός και άμυαλος» δεν ισχύει. Μήπως θέλει να το αποδεί­ξει ως δήμαρχος;
Ο κ. Δήμαρχος έχει τρία ελαφρυντικά:
-Δεν γνωρίζει την πόλη μας, διότι ουδέποτε κατοίκη­σε σ' αυτήν, μένει στην Βούλα.
-Δεν ήθελε να αναλάβει τον Πειραιά αλλά υπέκυψε στις πιέσεις του κόμματος του.
-Δεν έχει χρόνο λόγω του γνωστού οικογενειακού του προβλήματος, για το οποίο έχει την αμέριστη συμ­παράσταση μας.
Ενώ λοιπόν δεν κάνει τίποτε για την πόλη μας, και δεν την ξέρει, με μεγάλη άνεση έβαλε την υπογραφή του για την επέκταση του τραμ, χωρίς να προηγηθεί μία ευ­ρεία ενημέρωση - συζήτηση.
Κε Δήμαρχε, η υπόθεση του τραμ σας δίνει μία ση­μαντική ευκαιρία να αποδείξετε ότι αγαπάτε την πόλη μας και αγωνίζεσθε για τα συμφέροντα της και το μέλ­λον της.

Δρ. Ηλίας Αλ. Φιλιππίδης