ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΡΑΜ

το τραμ-τραίνο στοίχισε

στον Πειραιά το λιμάνι του    


 ΕΛΛΕΙΜΜΑ τραμ-τραίνου 339.000.000€  

1/1/2011

ΠΩΛΗΣΗ λιμανιού Πειραιά 367.000.000€                                              21/1/2016