5 Σεπ 2013

Γιατί δεν εγκρίνεται η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ των ενεργειών της προηγούμενης διοίκησης της ΤΡΑΜ ΑΕ ;;;Γιατί δεν εγκρίνεται η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ των ενεργειών της προηγούμενης διοίκησης της ΤΡΑΜ ΑΕ ;;;

Πηγή: ant1online.gr 30/3/2011

«[…]Η εταιρεία του Τραμ, […] Σε σύγκριση με το 2009 η ζημιά αυξήθηκε κατά 5,92 εκατ. ευρώ καθώς διαμορφώθηκε στα 42,96 εκατομμύρια έναντι 37 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά.


[...] Οι συσσωρευμένες ζημιές ανέρχονταν σε 202,09 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη αξία έχει επίσης το γεγονός ότι ο ισολογισμός του 2010, υπογράφεται από την διοίκηση της ΤΡΑΜ Α.Ε. με κάθε επιφύλαξη, αφού όπως επισημαίνει δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη και δεν εγκρίνει την νομιμότητα και την σκοπιμότητα ενεργειών της προηγούμενης διοίκησης οι οποίες αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής, αλλά και εσωτερικής έρευνας»


Οι πολίτες απαιτούν ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ